You are here

TATAOUINE

V okolí Tataouine a Médenine se poušť ukazuje v celé své nemilosrdné drsnosti. Rozlehlá kamenitá pláň stoupá k horám a pouštním plošinám, ke skalnatým útesům a štítům. V těchto dantovských kulisách přetrvává pozoruhodná architektura sýpek Ksour, společných opevněných obilnic saharských kočovníků. Velice působivé jsou i staré berberské vesnice vybudované ve výškách horských vrcholků, jako například Chenini a Douiret. Je to oblast velmi netypických krajin a originálních tradic.

Co navštívit?

SÝPKY GHORFA A VESNICE VYSOKO V HORÁCH

Kdo chce navštívit ksour, musí vyšplhat po žebřících a schodištích, neboť dříve se úroda skladovala v komorách na různých podlažích, v tzv. ghorfa. I ve vesnicích vysoko v horách fungovaly tyto komory k uskladnění, byly to sýpky pod horskými vrcholky. Dnes jsou však z těchto citadel již jen zříceniny. Ve spodních patrech žili obyvatelé v jeskynních obydlích vyhloubených do skály. Ve vesnicích Chenini a Douiret se ještě dnes mluví berbersky. V Chenini vám ukážou obrovské hrobky a budou vám vyprávět legendu O sedmi spáčích: tato stará středomořská pověst zde nalezla jednoho ze svých převtělených hrdinů. Ve vesnici Douiret můžete navštívit podzemní mešitu. Milovníci geologie a prehistorie si jistě nenechají ujít skalní malby z období neolitu, které lze spatřit u Ghomrassenu, a výchoz usazenin mořského permu (250 miliónů let), jediný v Africe, v horách Djebel Tebaga u Médenine.

Co dělat?

TREKING A DINOSAUŘI

Udělejte si pěší výlet a navštivte sýpky ksour a vesnice na hřebeni, přespat můžete ve vybavené noclehárně v komoře ghorfa nebo v příbytku jeskynních lidí. Navštivte Muzeum paměti země v Tataouine, kde jsou vystaveny fosilie dinosaurů a meteority objevené v této oblasti. Podívejte se, jak se tkají dlouhé pásy flij, které se splétají a vyrábějí se z nich stany kočovníků. Navštivte také týdenní trh, kde místní rolníci a chovatelé prodávají své výpěstky. Na Festivalu Ksour uvidíte, jak probíhaly obřady při sklizni a ukládání úrody, poslechnete si tradiční hudbu a zpěvy z oblasti jihovýchodu země (v březnu). Pokud se zajímáte o faunu a flóru, udělejte si výlet do přírodního parku Sidi Toui.

Co jíst?

PLACKA NEBO KUSKUS

Vesničtí obyvatelé se stravují velmi prostě. Můžete ochutnat krupicovou placku kesra, která se namáčí do panenského olivového oleje lisovaného z oliv vypěstovaných ve vesnici. Nebo fíky a granátová jablka, vše čerstvě natrhané v jessourech, med vonící po mateřídoušce horské. A samozřejmě kuskus se šťavnatým jehněčím masem.

Kde spát?

HOTEL NEBO TROGLODYTNÍ OBYDLÍ

V Tataouine a Médenine je několik prostých hotelů. V této oblasti najdete především neobvyklé ubytování – komfortní hotel zanořený do pouštní krajiny nebo hromadnou ubytovnu zařízenou v jeskynním obydlí tzv. troglodytech.

Tajné tipy

BERBERSKÉ VESNICE

Jak se mohli vesničané usadit a přežívat v tak nehostinné oblasti, jakou je země Ksour? A proč se rozhodli obývat právě vrcholky hor? Odpovědí jsou tzv. jessoury, neboli systém umožňující zachytit vzácnou dešťovou vodu. Jedná se o malé hráze z hlíny a kamení vybudované na svazích hor, které zadržovaly vodu stékající z hor. Díky nim bylo možné vybudovat terasovitá pole a na nich pěstovat plodiny pro potřeby vesničanů. V jeskynních obydlích zase naleznete příjemnou teplotu v jakémkoli ročním období, což je v těchto horských oblastech s horkými léty jistě obrovská výhoda.

KSOUR

Udivující architektura obilnic ksour přežila uprostřed vyschlé krajiny hor, plání a příkrých horských vrcholků. Tyto „pouštní hrady“ (ksour je množné číslo od ksar) byly kdysi místy setkávání polokočovníků v dané oblasti, kteří v nich skladovali úrodu a chránili ji tím před nájezdníky, a sice ve vedle sebe umístěných komorách nazývaných ghorfa. Sýpky ksour na horských hřebenech, které jsou dnes v troskách, se tyčily na vrcholcích srázných hor, přimknuté ke skále, do níž byly jakoby vrostlé. Jejich pozůstatky nalezneme uprostřed vesnic jako Chenini, Douiret či Guermassa. Zcela odlišné, mnohem rozlehlejší a pro návštěvníky zajímavější jsou jiné druhy sýpky ksour, které vypadají jako obrovské úly s nesčetnými komůrkami okolo širokého nádvoří. Jedná se například o Ksar Haddada, Ksar Ouled Soltane, Ksar Ouled Debbab… V největších je několik stovek komor ghorfa, ležících nad sebou a vedle sebe až ve čtyřech patrech. Jsou to úchvatné stavby obklopené majestátní saharskou krajinou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Turistická informační kancelář v Tataouine

Tel : +216 75 862 556 / +216 75 862 674

crt.tataouine@ontt.tourism.tn

Festivaly

Festival Ksour v Tataouine: v březnu

Týdenní trhy

Pondělí, úterý: Tataouine. Neděle: Médenine.

DOPRAVA

Do Tatouine se dostanete po asfaltové silnici, přičemž toto město leží 140 km od letiště Djerba.

NÁKUPY

Vydejte se na týdenní trhy. Možná, že si tam koupíte tkanou pokrývku v živých barvách nebo krásnou tkaninu zdobenou pruhy ve tvaru V a geometrickými vzory, které se říká bakhnoug (berberský šál) a kterou nosí ženy z této oblasti.