You are here

Vstupní formality

Platný pas min. 3 měsíce po návratu.

 

Aktuální nařízení a vstupní podmínky do Tuniska vydaná

v souvislosti s výskytem viru COVID-19

platné od 1.prosince 2021 :

 

1.          Osoby, starší 18 let, cestující do Tuniska a mající dokončené očkování proti COVID-19 (28 dnů od vakcíny Janssen a 14 dnů od ostatních typů vakcín) jsou povinny předložit potvrzení o očkování vydané zdravotnickými orgány země bydliště.

 

2.          Všechny osoby cestující do Tuniska jsou povinny:

 

- Při odbavení na letišti předložit RT-PCR test s negativním

 

výsledkem obsahující QR-kód vyhotovenýmax. 48 hodin

 

  před odletem. Výjimku mají děti do 6 let.

 

Upozorňujeme, že všichni cestující budou po příletu do Tuniska systematicky podrobeni antigennímu nebo PCR testu. V případě pozitivního výsledku bude dotyčná osoba převezena do zdravotního izolačního střediska pro přenašeče viru. Pokud se nejedná o osobu plně očkovanou, tak jí budou účtovány všechny poplatky spojené s pobytem v tomto středisku.

 

3.          Tunisani a cizincis rezidenční kartou, kteří nemají dokončené očkování , jsou povinni kromě bodu 2 splnit i následující:

 

- Podrobit se povinné 10denní karanténě na vlastní náklady v  

 

jednom z předem zarezervovaných a zaplacených karanténních

 

 hotelů uvedených v seznamu na následujícím odkazu: 

 

https://www.ontt.tn/ar/blagh.

 

- Nechat si udělat na vlastní náklady v posledních 24 hodinách  

 

karantény RT-PCR test, jehož výsledek bude naplánovaný na 10.

 

den izolace. Negativní výsledek opravňuje k ukončení karantény.

 

V případě pozitivního výsledku testu bude dotyčná osoba 

 

převezena do zdravotního izolačního střediska pro přenašeče

 

viru.

 

Upozorňujeme, že ubytovací voucher karanténního hotelu musí zahrnovat náklady na transfer mezi letištěm a hotelem, náklady na ubytování a náklady na RT-PCR test, který musí být proveden během posledních 24 hodin izolace.

 

 

 

4.          Nezletilé osoby do 18 let bez doprovodu nebo v doprovodu očkované osoby jsou povinné kromě bodu 2 dodržovat samoizolaci po dobu 10 dnův místě bydliště v Tunisku.

 

 

 

Všichni cestující do Tuniska jsou povinni dodržovat výše uvedená platnánařízení.

 

V případě jejich nedodržení hrozí trest podle článku 312 trestního zákona.