You are here

Místa, která nemůžete nevidět

Kartágo

Podle staré legendy založila Kartágo (na severu Tunisu) fénická královna Elyssa, známá také pod jménem Didon, v roce 814 před naším letopočtem. Dlouholetí soupeři Řeků, Kartaginci, nazývaní také Punové, řídili obchodní síť ve Středomoří, která sahala od Španělska až po Sicílii. Město rozbořili Římané v roce 146 př. n. l., pak ho znovu vybudovali a učinili z něj hlavní město provincie Afrika. Dnes z dob punského Kartága zbyly jen ruiny: obytné čtvrti Magon a Hannibal, což byly punské přístavy. Z římských ruin je dodnes vidět, jak obrovské město bylo – jsou tu Antoniovy lázně, jejichž velký sál dosahoval výšky až 30 metrů, zásobárny vody o kapacitě 60 000 m3, kostel Damous el-Karita, který byl největší v Africe, a mnoho dalších památek.

Kerkouane

Po punské civilizaci se zachovalo mnohem méně známých míst. Ze samotného Kartága zbyly jen vzácné pozůstatky. Hlavní devizou města Kerkouane (na Cap Bonu) je to, že poté, co ho ve 3. století př. n. l. tamější lidé opustili, nebylo nikdy zrekonstruováno. Kerkouane jsou jakési punské Pompeje. Můžete se zde seznámit s typickým stavitelstvím malého kartaginského města. Široké a pravidelně navržené ulice ústí na náměstí a náměstíčka. Slavní bohové punského panteonu – Baal, Tanit, Ištar, Ešmun, Melkart – zde byli uctíváni ve svatyni pod širým nebem.

Dougga

Jedním z nejpozoruhodnějších archeologických nalezišť v Tunisku je Dougga. Jeho pozůstatky obrostlé olivovými háji se táhnou z vrcholu útesu po mírně nakloněné rovině. Na 70 hektarech se rýsují obrysy téměř zachovalého římského města. Bývalé numidské královské město, antická Thugga, se v době Římanů vyzdobilo řadou velkolepých památek – byl postaven kapitol, na jehož tympanonu je basreliéf zobrazující zbožštění císaře Antonina Pia, divadlo s 3 500 místy, chrám Junony Cealestis s polokruhovým portikem, kde se tajně udržoval kult kartaginské bohyně Tanit. Tyto památky vznikly ve 2. a 3. století, v době velké prosperity římské Afriky a patří mezi nejlépe dochované památky z celého římského světa.

El Jem

Málo antických míst je tak působivých jako římské koloseum El-Džem. V tomto obrovském amfiteátru srovnatelném s Koloseem v Římě se zachovalou architekturou se odehrávala výpravná představení, při nichž lovci bojovali se šelmami.

Mediny

Mediny v Tunisu, Kairouanu a Sousse jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, ovšem za zhlédnutí stojí i další mediny, a zejména ta ve městě Sfax.

Medina v Tunisu je nádherným příkladem architektury 9. století. Stojí zde Velká mešita Zitouna a mnoho památek z osmanské doby: mešita Hammouda Paša, madrasa Slimeniya, mauzoleum princezny Aziza Othmana… Za povšimnutí stojí i okrajové části mediny – budovy ve stylu art nouveau, art deco a v novomaurském stylu.

Medina v Sousse se táhne po úbočí kopce směrem k moři. Procházky ve starobylých uličkách, smlouvání s obchodníky na tržištích zvaných souk, to vše jsou nezapomenutelné zážitky. Ve starém městě, jemuž vévodí vysoká silueta věže Khalef, zůstaly dochovány i středověké hradby a mnoho památek, které svědčí o minulosti této pevnosti: Ribát, pevnost a místo pro náboženské rozjímání, Velká mešita připomínající pevnost, impozantní Kasbah.

V medině v Kairouanu navštivte Velkou mešitu, na jejíž nádvoří smějí vstoupit nejen muslimové, aby si prohlédli modlitební sál, tento majestátní les arkád a antických sloupů. Je možné také vystoupat do minaretu, navrženého podle majáku v Alexandrii. Budete ohromeni mohutností a velkolepostí této architektury z 9. století. Je v naprostém kontrastu s jinou slavnou památkou Kairouanu – mauzoleem Sidi Sahbiho, jemuž se říká mešita Lazebníka a jehož široká patia jsou zdobená vesele zbarvenou fajánsovou keramikou.


Medina ve městě Sfax je jednou z nejlépe zachovalých po celém Středomoří. Je ukázkou typické architektury starých arabských měst. V jejích hradbách s cimbuřím, postavených ve středověku, je vybudováno mnoho monumentálních bran. Ty nejstarší z nich sloužily k obraně, neboť byly zhotoveny tak, aby jimi nepronikli nájezdníci. Velká mešita, postavená v 9. století, zaujímá centrální pozici.

Světové dědictví

Světové dědictví

Muzea

Muzea

Moderní kultura

Moderní kultura

Místa, která nemůžete nevidět

Místa, která nemůžete nevidět